geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Wiadomości

Zdjęcie: Pixabay

Strategia energetyczna Ukrainy do 2050 roku

Dodał: Andrzej Widera

02-05-2023 08:33


Ukraiński rząd zatwierdził Strategię Energetyczną Ukrainy do 2050 roku na wniosek Ministerstwa Energii. Strategia zakłada osiągnięcie przez Ukrainę neutralności węglowej w sektorze energetycznym do 2050 roku. Poprzednia strategia energetyczna Ukrainy do 2035 roku została zatwierdzona przez rząd Wołodymyra Hrojsmana w 2017 roku.

„Dokument odzwierciedla cele Europejskiego Zielonego Kursu i opiera się na zasadach zintegrowanego podejścia do kształtowania i realizacji polityki energetycznej, tworząc warunki dla zrównoważonego rozwoju gospodarki Ukrainy. Minister energetyki Ukrainy Herman Galuszczenko podkreślił, że odpowiednie cele zostaną osiągnięte poprzez rozwój nowoczesnej i bezpiecznej energetyki jądrowej, odnawialnych źródeł energii, modernizację i automatyzację systemów przesyłowych i dystrybucyjnych” – czytamy w komunikacie.

Zwraca się uwagę, że Strategia uwzględnia m.in.: konsekwencje wojny rosyjsko-ukraińskiej oraz potrzebę decentralizacji wytwarzania energii elektrycznej w celu poprawy stabilności systemu, przyłączenia systemu energetycznego Ukrainy do sieci europejskiej operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej (ENTSO-E), dostępność najnowszych technologii (w szczególności produkcja i wykorzystanie wodoru do celów energetycznych, małe modułowe reaktory jądrowe, magazyny energii itp.). Ponadto  uwzględniane są międzynarodowe zobowiązania Ukrainy w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ukraina planuje przyspieszyć rozwój energetyki odnawialnej, zwiększając swój udział w miksie energetycznym kraju do 50% na równi z energetyką jądrową.


Źródło
Aby dostarczać Państwu rzetelne informacje zawsze staramy się je sprawdzać w kilku źródłach. Mimo to, w dzisiejszych trudnych czasach dla prawdziwych wiadomości, apelujemy, aby zawsze do każdej takiej informacji podchodzić krytycznie i z rozsądkiem, a takze sprawdzać na własną rękę. W razie zauważonych błędów prosimy o przysłanie informacji zwrotnych na adres email redakcji.
Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć naszą pracę, zapraszamy do skorzystania z odnośnika:

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021