geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Archiwum - Styczeń 2023

25 stycznia 1831 roku podjęto decyzję, która zaważyła na dalszych losach zarówno powstania listopadowego, jak i Królestwa Polskiego. Tego dnia połączone Izby Sejmu i Senatu uzgodniły, że nastąpi detronizacja cara Rosji Mikołaja I Romanowa jako...

Kiedy w nocy z 15 na 16 maja 1934 roku premier Kārlis Ulmanis rozwiązał Sejm i ogłosił stan wojenny, nie napotkało to żadnego sprzeciwu. Wierne Ulmanisowi oddziały armii, policji i aizsargów, czyli weteranów I wojny światowej, szybko zajęły...

Pogląd na powstanie styczniowe na Litwie i wśród Litwinów zmieniał się na przestrzeni lat. Basanavičius odbierał powstanie jako błąd. Teraz większość historyków sądzi, że powstanie było wspólnym zrywem polsko-litewskim powiązanym ze starą tradycją...

Wojna polsko-rosyjska (1577-1582) to konflikt, w którym wojska polsko-litewskie dowodzone przez króla Stefana Batorego skutecznie walczyły z armią cara Rosji Iwana IV Groźnego o Inflanty. W ich wyniku car rosyjski musiał zwrócić Polsce Inflanty.

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021