geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Kaliningradzki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Wiadomości

Zdjęcie: Pixabay

Łotwa podpisała porozumienie o cyberbezpieczeństwie z Polską

Dodał: Andrzej Widera

23-11-2021 09:22


Wczoraj sekretarz stanu w łotewskim MON Janis Garisons i dyrektor polskiego Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa gen. bryg. Karol Molenda  podpisali porozumienie o współpracy obu krajów w zespole reagowania na incydenty w wojskowych systemach informatycznych.

Celem porozumienia jest ustanowienie ram współpracy pomiędzy Polskim Narodowym Centrum Cyberbezpieczeństwa a Łotewskim Wojskowym Zespołem ds. Incydentów Bezpieczeństwa Informatycznego (MilCERT) w celu rozwijania zdolności w zakresie cyberobrony obu krajów poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń. Umowa przewiduje również wzmocnienie ochrony łotewskich i polskich sieci komputerowych poprzez wymianę informacji o aktualnych zagrożeniach cybernetycznych, a także podniesienie kompetencji zawodowych specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa poprzez organizację wspólnych szkoleń i promowanie wymiany doświadczeń.

Łotwa i Polska współpracują również w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach Europejskiego Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT).MilCERT monitoruje technologie teleinformatyczne łotewskiego MON i podległych mu instytucji, w tym Narodowych Sił Zbrojnych.

Do obowiązków zespołu należy wykrywanie, obsługa i zapobieganie incydentom cybernetycznym w przemyśle obronnym, a także kontrola bezpieczeństwa w sieciach komunikacyjnych departamentu obrony. MilCERT zapewnia również wsparcie i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego dla pracowników obrony cybernetycznej. MilCERT uczestniczy również w szkoleniach cybernetycznych oraz współpracuje z instytucjami Łotwy i innych krajów partnerskich w zakresie cyberbezpieczeństwa.


Źródło
Aby dostarczać Państwu rzetelne informacje przeglądamy codziennie ponad 120 źródeł uznanych w mediach za wiarygodne. W wypadku wiadomości kontrowersyjnych, zawsze staramy się je sprawdzać w kilku źródłach. Mimo to, w dzisiejszych trudnych czasach dla prawdziwych wiadomości, apelujemy, aby zawsze do każdej takiej informacji podchodzić krytycznie i z rozsądkiem, a takze sprawdzać na własną rękę. W razie zauważonych błędów prosimy o przysłanie informacji zwrotnych na adres email redakcji.

Komentarze (0)


Zostaw komentarz


Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021