geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Kaliningradzki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Wiadomości

Zdjęcie: Pixabay

Łotwa ogłasza stan kryzysu energetycznego w dostawach paliw

Dodał: Andrzej Widera

19-04-2022 11:44


Zgodnie z rozporządzeniem łotewskiego Gabinetu Ministrów opublikowanym w dzienniku urzędowym "Latvijas Vēstnesis", na Łotwie ogłoszono stan kryzysu energetycznego w dostawach produktów naftowych, który ma trwać do 31 grudnia bieżącego roku.

Zarządzenie ustanawia Krajowe Centrum Kryzysowe Energetyki jako instytucję odpowiedzialną za koordynację działań podczas krajowego kryzysu energetycznego w zakresie dostaw produktów naftowych. Rozporządzenie zezwala również na uwolnienie na rynek zapasów bezpieczeństwa produktów naftowych i zobowiązuje posiadaczy zapasów bezpieczeństwa produktów naftowych na Łotwie do przygotowania produktów naftowych do ich udostępnienia.

Jednocześnie stanowi, że licencjonowani sprzedawcy detaliczni produktów naftowych, jak również dostawcy usług krytycznych, mają prawo zwrócić się do Państwowego Urzędu Nadzoru Budowlanego (BVKB) z wnioskiem o pozwolenie na zakup produktów naftowych z zapasów bezpieczeństwa produktów naftowych, jeśli zostanie stwierdzony fakt niedostępności produktów naftowych na rynku.

Policja Państwowa i Państwowa Służba Skarbowa będą egzekwować wykonanie nakazu, zapewniając, że produkty naftowe nie będą wywożone z Łotwy i będą wydawane zgodnie z decyzjami BVKB. Minister gospodarki Janis Wittenberg powiedział, że ta decyzja rządu zapewni rozwiązanie na wypadek jakichkolwiek zakłóceń lub przerw w funkcjonowaniu rynku paliw. Obecnie Łotwa posiada rezerwy ropy naftowej, które mogą podtrzymać gospodarkę narodową przez 90 dni.
 


Źródło
Aby dostarczać Państwu rzetelne informacje zawsze staramy się je sprawdzać w kilku źródłach. Mimo to, w dzisiejszych trudnych czasach dla prawdziwych wiadomości, apelujemy, aby zawsze do każdej takiej informacji podchodzić krytycznie i z rozsądkiem, a takze sprawdzać na własną rękę. W razie zauważonych błędów prosimy o przysłanie informacji zwrotnych na adres email redakcji.
Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć naszą pracę, zapraszamy do skorzystania z odnośnika:

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021