geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Archiwum - Maj 2022

Dziś większość miłośników historii ignoruje historię wizjonera z Samos, który próbował wnieść trochę światła dla zniewolonej Grecji w epoce nieszczęścia i ciemności. Jakub Basilicus(Jan II Jakub Heraklid Despot – przyp. red.) był pierwszym Grekiem...

23 sierpnia 1989 roku, a więc jeszcze przed erą powszechnego Internetu, udało się zorganizować łańcuch bałtycki – żywy łańcuch, który połączył trzy ówczesne Republiki Radzieckie – Litewską, Łotewską i Estońską. Protest ten stał się jednym z symboli..

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021