geopolityka • gospodarka • społeczeństwo • kultura • historia • Białoruś • Estonia • Litwa • Łotwa • Mołdawia • Obwód Królewiecki • Ukraina • Trójmorze • Trójkąt Lubelski

Polityka prywatnościAdministracja serwisu czaswschodni.pl wykorzystuje pliki cookie celem poprawienia działania serwisu internetowego, a także cookie usługi Google Analytics, celem analizy ruchu użytkowników na stronie - Google ma własną politykę prywatności.

Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu. Od użytkowników mogą być także gromadzone anonimowe dane statystyczne, w tym liczbowe zliczenia informacji o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą tego rodzaju czynności jest, chęć Administracji polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Gromadzone dane mogą także dotyczyć przesłania i zamieszczania komentarzy, kontrolowania treści komentarzy przed ich publikacją i odmowy ich publikowania bez wskazania przyczyny, a także usuwania komentarzy niezgodnych z prawem, wulgarnych, obraźliwych i innych, które Administrator uzna za bezprawne, w tym treści, które w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawa osób trzecich (m.in. prawa autorskie). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie.

Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.

Administracja przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu. Dane zbierane są w niezbędnym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administracja dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie. Administracja nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom. Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Administracja przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji usług oraz do momentu ewentualnego odwołania zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji uprawnień, można wysłać stosowną wiadomość e-mail do administracji serwisu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Nasze tweety

Informacje

Redaktor zarządzający: Michał Mistewicz
wykop.pl
Twitter
Facebook
redakcja [[]] czaswschodni.pl
©czaswschodni.pl 2021